Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Este X có công thức phân tử C2H4O

Este X có công thức phân tử C2H4O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Este X : C2H4O2 chỉ có 1 công thức cấu tạo duy nhất là : HCOOCH3

HCOOCH3 + NaOH -> HCOONa + CH3OH

=> nX = nHCOONa = 0,15 mol

=> m = 10,2g

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn