Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Este X có công thức phân tử là C5H8O<s

Este X có công thức phân tử là C5H8O<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 50 gam X trong 500 ml dung dịch KOH 3M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 111 gam chất rắn khan. Vậy tên gọi của X là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n X = 50/ 100 = 0,5 mol

n KOH = 0,5. 3 = 1,5 mol

                                                                                            

Gọi CTPT X là RCOOR’

RCOOR’ +     KOH →          RCOOK +                  R’OH

0,5                                                                   0,5

m R’OH = 50+ 1,5.56 – 111 = 23 gam

=> M R’OH = 2,3: 0,5 = 46

Vậy X là CH2 = CH – COOC2H5: vinyl propionat

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn