Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Este X mạch hở có công thức phân tử C<sub>5</sub>H<sub>8</su

Este X mạch hở có công thức phân tử C<sub>5</sub>H<sub>8</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do trong X có số liên kết pi là 2, 1 trong COO , 1 trong gốc hidrocacbon, Có thể có 2 trường hợp xảy ra:

+/ TH1 : ancol no, axit không no => 4 >Số C trong axit > 2

+/ TH2 : ancol không no ,axit no => số C trong ancol >2 => Số C trong axit < 3

=> axit không thể là C2H5COOH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn