Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Etylaxetilen có công thức cấu tạo là CH ≡ C – CH2 – CH3

Etylaxetilen có công thức cấu tạo là CH ≡ C – CH2 – CH3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Etylaxetilen có công thức cấu tạo là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cách gọi tên thông thường của ankin: Tên gốc ankyl liên kết với nguyên tử cacbon của liên kết ba + axetilen.

Giải chi tiết:

Etylaxetilen có công thức cấu tạo là CH ≡ C – CH2 – CH3.

Chọn A.

Ý kiến của bạn