Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Everybody who have a fever must go home at once Everybo

Everybody who have a fever must go home at once Everybo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Everybody who have a fever must go home at once.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn