Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Failure to win the championship will  in the dismissal

Failure to win the championship will  in the dismissal

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Failure to win the championship will ______ in the dismissal of the coach.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

happen (v): xảy ra

cause (v): gây ra = result in = lead to

affect (v): tác động đến, ảnh hưởng

Sau chỗ trống có “in” => chọn “result”

Tạm dịch: Không giành được chức vô địch sẽ gây ra việc sa thải huấn luyện viên.

Chọn C.

Ý kiến của bạn