Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Forgive me using these taboo words of for with on Giải

Forgive me using these taboo words of for with on Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Forgive me ____ using these taboo words.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn