Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

fructozơ, glucozơ, glixerol, phenol.   

fructozơ, glucozơ, glixerol, phenol.   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Z không phản ứng nước Br2 nên loại C và D 

X có tráng gương mà không làm nhạt màu nước Br2 nên X là fruc

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn