Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì trong câ

Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì trong câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” trong câu văn sau:

                Hằng ngày, Lan đi học bằng xe đạp.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

Giải chi tiết:

Hằng ngày, Lan đi học bằng xe đạp.

Ý kiến của bạn