Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gạch chân dưới từ lạc không phải tình từ trong mỗi dãy

Gạch chân dưới từ lạc không phải tình từ trong mỗi dãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gạch chân dưới từ lạc (không phải tình từ) trong mỗi dãy từ dưới đây:

a. xanh lè, đỏ ối, vàng xuộm, đen kịt, ngủ khì, thấp tè, cao vút, nằm co, thơm phức, mỏng dính.

b. thông minh, ngoan ngoãn, nghỉ ngơi, xấu xa, giỏi giang, nghĩ ngợi, đần độn, đẹp đẽ.

c. cao, thấp, nông, sâu, ngắn, dài, thức, ngủ, nặng, nhẹ, yêu, ghét, to, nhỏ.

 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Động từ, tính từ

Giải chi tiết:

a. ngủ khì, nằm co

b. nghỉ ngơi, nghĩ ngợi

c. thức, ngủ, yêu, ghét

Ý kiến của bạn