Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với n

Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:

a) Con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.

b) Những chú ngựa phi nhanh trên đường đua tựa như tên bắn.

c) Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ôn từ chỉ hoạt động trạng thái. So sánh.

Giải chi tiết:

a) Con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.

b) Những chú ngựa phi nhanh trên đường đua tựa như tên bắn.

c) Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.

Ý kiến của bạn