Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen A có chiều dài 408 nm và có số nuclêôtit loại ađênin bằn

Gen A có chiều dài 408 nm và có số nuclêôtit loại ađênin bằn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A có chiều dài 408 nm và có số nuclêôtit loại ađênin bằng \frac{2}{3} số nuclêôtit loại guanin. Gen A bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi  hai lần liên tiếp. Trong hai lần nhân đôi đó môi trường nội bào đã cung cấp 2877 nuclêôtit loại ađênin và 4323 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến trên có thể do tác nhân


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen dài  408 nm => Số nucleotit trong gen là :  x 2 = 2400

Số nucleotit trường loại trong gen là :

A = T =  x 2 = 480

G = X = 1200 – 480 = 720

Gen A nhân đôi 2 lần thì số nuecleotit môi loại môi trường cung cấp cho gen đó là

A = T = 480 x 3 = 1440

G = X = 720 x 3 = 2160

Số nucleotit trong gen a là

A =  = 479

G =  = 721

=>  Đột biến thay thể A- T => GX

=> DẠNG ĐỘT BIÊN DO 5BU.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn