Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gen A có tổng số 3240 liên kết hidro và Guanin chiếm 35% tổn

Gen A có tổng số 3240 liên kết hidro và Guanin chiếm 35% tổn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A có tổng số 3240 liên kết hidro và Guanin chiếm 35% tổng số nuclêotit của gen. Gen A bị đột biến thành gen a; cả hai gen này tự nhân đôi 2 lần đã cần môi trường cung cấp 5037 xitozin và 2160 adenin. Đây là dạng đột biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen A có 3240 liên kết H = 2A + 3G

G = 35% tổng số nu của gen ó G = 0,35.(2A+2G)

=> 0,3G = 0,7A

Vậy giải ra, ta được :

     A = T = 360

     G = X = 840

Cặp gen Aa nhân đôi 2 lần tạo ra 4 cặp gen

Số nucleotit loại A của alen a là 

Số nucleotit loại G của aen a là 

Vậy đây là dạng đột biến mất 1 cặp G-X

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn