Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gen A nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên

Gen A nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y có 5 alen, gen B nằm trên NST thường có 6 alen. Ở giới XX của quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đồng hợp về gen A và dị hợp về gen B?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở giới XX có 5 loại kiểu gen đồng hợp về gen A

 loại kiểu gen dị hợp về gen B

Vậy giới XX có số loại KG đồng hợp gen A, dị hợp gen B là 5 x 15 = 75

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn