Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen A nằm trên NST giới tính X (không có trên Y) có 7 alen.

Gen A nằm trên NST giới tính X (không có trên Y) có 7 alen.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A nằm trên NST giới tính X (không có trên Y) có 7 alen. Trong điều kiện không có đột biến, quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen A?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Quần thể có tối đa số loại kiểu gen về gen A là

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn