Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen A nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X

Gen A nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y có 5 alen. Trong quần thể sẽ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về gen A là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số kiểu gen là n(n+1)/2+ n2= 5x6/2+ 25= 40Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn