Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy đ

Gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Ở một cặp NST khác gen B quy định mầu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với gen b quy định mầu hoa trắng. Cho cây F1 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, ở F2 xác suất thu được cây thân thấp hoa đỏ thuần chủng là bao nhiêu khi lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp – hoa đỏ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây F1 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp – hoa đỏ

Xác suất kiểu gen :  aaBb :  aaBB

ð Xác suất thu được cây thân thấp hoa đỏ thuần chủng:

ð Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn