Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen B có 900 nuclêôtit  loại ađênin (A) có tỉ lệ

Gen B có 900 nuclêôtit  loại ađênin (A) có tỉ lệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen B có 900 nuclêôtit  loại ađênin (A) có tỉ lệ small frac{A+T}{G+X}=1,5 . Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T trở thành alen b. Tổng số liên kết hiđro của alen b là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen B có A = 900 nu

Mà có  ( do A=T và G=X )

→ G = A : 1,5 = 900 : 1,5 = 600

Vậy gen B có :                  A = T = 900

                                          G = X = 600

Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thành alen b

Alen b có :                         A = T = 901

                                          G = X = 599

Tổng liên kết H của alen b là : 2A + 3G = 3599

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn