Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen có chiều dài 51nm và guanin chiếm 20%. Từ gen này, trải

Gen có chiều dài 51nm và guanin chiếm 20%. Từ gen này, trải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen có chiều dài 51nm và guanin chiếm 20%. Từ gen này, trải qua 3 lần tự sao liên tiếp, khẳng định nào đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số nucleotit của gen:  x 2 = 300 => G = 60, A = 90.

Số phân tử ADN hoàn toàn nguyên liệu từ môi trường: 23 – 2 = 6.

Số nucleotit môi trường cung cấp: 300 x (8 – 1) = 2100.

Số mạch đơn hoàn toàn mới: 8 x 2 – 2 = 14.

Số Adenin môi trường cung cấp: 90 x (8 – 1) = 630.

Chọn B.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn