Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Gen D có khối lượng phân tử 72.104 đvC   và có 2

 Gen D có khối lượng phân tử 72.104 đvC   và có 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Gen D có khối lượng phân tử 72.104 đvC   và có 2826 liên kết hiđrô. Một đột biến xảy ra làm gen D biến thành gen d. Khi cặp gen Dd đồng thời nhân đôi 3 lần, môi trường nội bào cung cấp tổng số 33586 nu tự do trong đó số nu loại A cung cấp nhiều hơn G là 4865 nucleotit. Đột biến trên thuộc dạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen D có khối lượng 72.104 dvC

=>  Gen có tổng số nu là : 

=> 2A + 2G = 2400

Có gen có 2826 liên kết H 2A + 3G = 2826

Vậy giải ra, có :           A = T = 774

               G = X = 426

Cặp gen Dd nhân đôi 3 lần

Lượng nu môi trường cung cấp tương đương với số cặp gen Dd là 23 – 1 = 7

Môi trường nội bào cung cấp 33586 nu 2Acc + 2Gcc = 33586

Trong đó : Acc – Gcc = 4865

Giải ra, có Acc = 10829 và Gcc = 5964

Vậy số nu A của alen d là : 

        Số nu G của alen d là 

Vậy kiểu đột biến là mất 1 cặp A – T

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn