Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiều hình kể cả khi ở tr

Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiều hình kể cả khi ở tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiều hình kể cả khi ở trạng trái dị hợp là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen đột biến luôn biểu hiện kiểu hình kể cả ở trạng thái dị hợp chứng tỏ gen đó là gen trội 

Trong các gen gây bệnh trên thì bệnh hồng cầu lưỡi liềm là bệnh do gen đột biến trội quy định 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn