Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen là một đoạn của phân tử  AND

Gen là một đoạn của phân tử  AND

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen là một đoạn của phân tử  AND


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen là một đoạc của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử

ARN

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn