Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Gen thứ nhất có 2 alen là A và a, gen thứ hai có 2 alen B và

Gen thứ nhất có 2 alen là A và a, gen thứ hai có 2 alen B và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen thứ nhất có 2 alen là A và a, gen thứ hai có 2 alen B và b. Cả hai gen trên đều nằm trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y. Gen thứ 3 có 3 alen IA, IB, IO nằm trên NST thường. Số kiểu gen tối đa trong quần thể về ba gen này là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số kiểu gen tối đa trên NST thường là : 6

Số kiểu gen tối đa trên NST giới tính là : 2 .2( 2.2 + 1 ) /2  + 2.2 = 14

Số kiểu gen tối đa trong quần thể là 16 x 4 = 84

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn