Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Geothermal energy is produced from the heat stored in

Geothermal energy is produced from the heat stored in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Geothermal energy is produced from the heat stored in _________ earth’s core.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

Dùng mạo từ “the” trước những danh từ chỉ sự vật là duy nhất, chỉ có 1.

earth: trái đất => chỉ có 1

earth’s core: lõi trái đất => cũng chỉ có 1

Tạm dịch: Năng lượng địa nhiệt được tạo ra từ nhiệt tích trữ trong lõi trái đất.

Chọn B.

Ý kiến của bạn