Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ghi lại câu nói lịch sự phù hợp với mỗi yêu cầu sau1 Hỏ

Ghi lại câu nói lịch sự phù hợp với mỗi yêu cầu sau1 Hỏ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ghi lại câu nói lịch sự phù hợp với mỗi yêu cầu sau:

(1) Hỏi một người qua đường đường đến bến xe.

 (2) Nhắc người bạn vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác công cộng bên đường


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Giữa phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Giải chi tiết:

(1) Bác ơi, bác làm ơn chỉ cho cháu đường đến bến xe buýt với ạ.

(2) Bạn nên vứt nó vào thùng rác công cộng để giữ cho con đường sạch sẽ.

Ý kiến của bạn