Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử có 200 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo gia

Giả sử có 200 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo gia

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử có 200 tế bào sinh tinh giảm phân bình thường tạo giao tử, trong đó có 40 tế bào xảy ra hiện tượng hoán vị gen thì tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tần số HVG là: f/2 =40/200x 100%= 20%  f= 10%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn