Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử một đoạn NST có 5 gen I II III IVV được phân bố

Giả sử một đoạn NST có 5 gen I II III IVV được phân bố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử một đoạn NST có 5 gen I, II, III, IV,V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên NST. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A sai, nếu mất đoạn → mất gen → ảnh hưởng tới gen đó, còn bộ ba của các gen khác không bị ảnh hưởng.

B sai, nếu đảo đoạn ae thì làm thay đổi trật tự của 4 gen.

C đúng.

D sai, nếu mất 1 cặp nucleotit ở vị trí b không ảnh hưởng tới cấu trúc các gen.

Chọn C

Ý kiến của bạn