Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử một gen đang nhân đôi trong môi trường có 1 phân tử 5

Giả sử một gen đang nhân đôi trong môi trường có 1 phân tử 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử một gen đang nhân đôi trong môi trường có 1 phân tử 5- Brôm Uraxin (5-BU) thì sau 5 lần nhân đôi thì số lượng gen đột biến bị đột biến thay thế A-T bằng GX và số gen bình thường lần lượt là bao nhiêu? Biết rằng 5-BU chỉ có một lần thay đổi cấu trúc trong suốt quá trình nhân đôi của gen nói trên.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số gen đột biến là: -2 – 1 = 7.

Số gen bình thường là:  – 7 - 1 = 24.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn