Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit ami

Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit ami

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử một gen ở vi khuẩn có 3000 nuclêôtit. Hỏi số axit amin có trong phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen trên là bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Một gen ở vi khuẩn mang 3000 nu

=>  Trên mạch mã gốc của gen mang 1500 nu

=>  Trên mARN mang 1500 nu 1500 : 3 =  500 bộ ba

=>  Phân tử polipeptit được tổng hợp ra mang 499 acidamin (trừ bộ ba kết thúc )

=>  Phân tử protein hoàn chỉnh bỏ đi acid amin mở đầu nên chỉ chứa  499 – 1 =  498 acid amin

=>  Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn