Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các

Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật có trình tự các gen là ABCDEFGH bị đột biến thành NST có trình tự các đoạn như sau: HGABCDEF. Dạng đột biến đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy đoạn NST cuối GH bị đảo ngược lại thành HG rồi gắn vào đầu NST

Đây là đột biến dạng đảo đoạn

Đảo đoạn là 1 đoạn NST đứt ra, đảo ngược 180 độ rồi được gắn lại

Đáp án A

C và D sai vì chuyển đoạn tương hỗ và chuyển đoạn không tương hỗ là chuyển đoạn giữa 2 NST

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn