Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giã sử năng lượng của một ha đồng cỏ trong một ngày: Sinh vậ

Giã sử năng lượng của một ha đồng cỏ trong một ngày: Sinh vậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giã sử năng lượng của một ha đồng cỏ trong một ngày: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo). Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất, của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 lần lượt:  


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 so với sinh vật sản xuất

    1,2.10:2,1.106 = 0.0057 = 0,57%

Hiệu suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 2 so với sinh vật tiêu thụ bậc 1 là :

1,1.102 : 2,1.106 = 0.0092 = 0.92 %

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn