Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử nhà em ở gần đường giao thông có rất nhiều xe ôtô tải

Giả sử nhà em ở gần đường giao thông có rất nhiều xe ôtô tải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử nhà em ở gần đường giao thông có rất nhiều xe ôtô tải qua lại. Em hãy chọn phương án chống ô nhiễm tiếng ồn phù hợp nhất


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn