Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thá

Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc di truyền là 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.

 

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Quần thể thứ nhất: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1.

- Quần thể thứ 2: 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa = 1.

→ Đây là quần thể tự thụ hoặc giao phối gần với hệ số nội phối f = 1 – 0,16/0,32 = 0,5.

- Tiếp tục cho quần thể thứ 2 tự thụ hoặc giao phối gần với f = 0,5 thì ở thế hệ thứ 3 quần thể sẽ có cấu trúc di truyền: 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa = 1.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn