Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử  trong quá  trình giảm phân của cơ thể đực , cặp NST

Giả sử  trong quá  trình giảm phân của cơ thể đực , cặp NST

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử  trong quá  trình giảm phân của cơ thể đực , cặp NST   mang cặp gen Aa ở một số tế bào không phân li trong giảm phân I và giảm phân II diễn ra bình thường . Trong quá  trình giảm phân của cơ thể cái , cặp NST mang cặp gen Bb  không phân li trong giảm phân 2 ở phép lai ♀aaBb x  ♂Aa bb , sự kết  hợp giữa giao tử đực n+ 1   và giao tử n+1 cái sẽ tạo ra hai thể đột biến có kiểu gen


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ thể đực tạo ra giao tử n+ 1 có kiểu gen Aab

Cơ thể cái tạo ra giao tử n+1 có kiểu gen aBB hoặc abb

Hợp tử được tạo ra có kiểu gen là : AaaBBb hoặc Aaabbb

Đáp án D   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn