Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một độ

Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một đột biến lặn, trường hợp nào sau đây đột biến sẽ nhanh chóng chịu tác động của chọn lọc tự nhiên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Đột biến sẽ nhanh chóng chịu tác động của chọn lọc tự nhiên khi đột biến đó được biểu hiện ra kiểu hình (CLTN chỉ tác động trực tiếp lên kiểu hình).

- Đột biến gen lặn sau khi đã phát sinh thì thường ở trạng thái dị hợp nên phải qua giao phối để tổ hợp lại thành thể đồng hợp lặn rồi mới biểu hiện thành thể đột biến.

- Các cá thể tự thụ tinh thì đột biến lặn nhanh chóng tổ hợp lại với nhau thành thể đột biến. Do đột biến có tần số rất thấp nên ở quần thể giao phối ngẫu nhiên, đột biến khó có cơ hội gặp nhau để hình thành nên thể đồng hợp lặn.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn