Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giả sử z là số phức thỏa mãn z2 – 2z + 4 = 0. Tìm

Giả sử z là số phức thỏa mãn z2 – 2z + 4 = 0. Tìm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử z là số phức thỏa mãn z2 – 2z + 4 = 0. Tìm số phức w =(frac{1+sqrt{3}-z}{2+z})^{7}    


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ giả thiết z2 – 2z + 4 = 0 ta có (z – 1)2 = -3 ⇔ z = 1 ± √3i

* Với z = 1 + √3i ta có

w =  =  =  . 

 .   =  .  = -  - i

* Với z = 1 - √3i ta có 

w =  =  .  =  .. =  . 

= -  + i

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn