Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gia tốc của một vật dao động điều hòa có độ lớn bằng một nửa

Gia tốc của một vật dao động điều hòa có độ lớn bằng một nửa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gia tốc của một vật dao động điều hòa có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại của nó vào thời điểm vật có


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn