Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị của biểu thức (E = 4^log 23 + log fr

Giá trị của biểu thức (E = 4^log 23 + log fr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị của biểu thức \(E = {4^{{{\log }_2}3}} + {\log _{\frac{1}{2}}}16\) bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

\(E = {4^{{{\log }_2}3}} + {\log _{\frac{1}{2}}}16 = {\left( {{2^{{{\log }_2}3}}} \right)^2} + {\log _{{2^{ - 1}}}}{2^4} = {3^2} - 4{\log _2}2 = 9 - 4 = 5\)

Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn