Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Giá trị cực đạt của hàm số y = x3 – 3x – 2 là

 Giá trị cực đạt của hàm số y = x3 – 3x – 2 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Giá trị cực đạt của hàm số y = x3 – 3x – 2 là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

– Phương pháp:

Nếu hàm số y có y’(x0) = 0 và y’’(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại của hàm số.

– Cách giải:

Có y’ = 3x2 – 3; y’’ = 6x; y’ = 0 ⇔ x = ±1

y’’(–1) = –6 < 0 ⇒ x = –1 là điểm cực đại

y’’(1) = 6 > 0 ⇒ x = 1 là điểm cực tiểu

Giá trị cực đại y(–1) = 0

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn