Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x2 + 3x +

Giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x2 + 3x +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x2 + 3x + m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn