Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin ^2x - 4sin x - 5 là

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = sin ^2x - 4sin x - 5 là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {sin ^2}x - 4sin x - 5) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Đặt (t = sin x,,,t in left[ { - 1;1} right]).


- Đưa hàm số về hàm số bậc hai ẩn (t).


- Lập BBT của hàm số và kết luận.

Giải chi tiết:

Đặt (t = sin x,,,t in left[ { - 1;1} right]). Khi đó hàm số trở thành: (y = {t^2} - 4t - 5).

BBT:

Vậy hàm số đã cho đạt GTNN bằng ( - 8) tại (t = 1 Leftrightarrow sin x = 1).

Chọn B.

Ý kiến của bạn