Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trìn

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

            Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720 m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10m và giảm chiều rộng 6m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn