Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhMột tổ sản xuất

Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhMột tổ sản xuất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một tổ sản xuất dự định làm một số sản phẩm trong một thời gian nhất định. Tổ dự định mỗi ngày làm (120) sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ làm được (150) sản phẩm. Vì vậy tổ đã làm xong trước thời gian dự định là (4) ngày và còn làm thêm được (10) sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm mà tổ đã dự định làm?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:


Gọi số sản phẩm mà tổ đã dự định làm là (x) (sản phẩm, (x in {mathbb{N}^*})).


Thời gian tổ hoàn thành công việc theo dự định là (dfrac{x}{{120}}) (ngày).


Theo thực tế, số sản phẩm mà tổ làm được là (x + 10) (sản phẩm).


Thời gian tổ hoàn thành công việc theo thực tế là (dfrac{{x + 10}}{{150}}) (ngày).


Dựa vào giả thiết bài cho để lập phương trình. Giải phương trình tìm ẩn  (x.)


Đối chiếu với điều kiện rồi kết luận

Giải chi tiết:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Gọi số sản phẩm mà tổ đã dự định làm là (x) (sản phẩm, (x in {mathbb{N}^*})).

Thời gian tổ hoàn thành công việc theo dự định là (dfrac{x}{{120}}) (ngày).

Theo thực tế, số sản phẩm mà tổ làm được là (x + 10) (sản phẩm).

Thời gian tổ hoàn thành công việc theo thực tế là (dfrac{{x + 10}}{{150}}) (ngày).

Vì tổ đã làm xong trước thời gian dự định là (4) ngày nên ta có phương trình:

(begin{array}{l}dfrac{{x + 10}}{{150}} + 4 = dfrac{x}{{120}}\ Leftrightarrow dfrac{{4left( {x + 10} right)}}{{600}} + dfrac{{2400}}{{600}} = dfrac{{5x}}{{600}}\ Rightarrow 4left( {x + 10} right) + 2400 = 5x\ Leftrightarrow 4x + 40 + 2400 = 5x\ Leftrightarrow x = 2440,,left( {tm} right)end{array})

Vậy số sản phẩm mà tổ đã dự định làm là (2440) sản phẩm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn