Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bất phương trình:x^{2}+3xgeq 2+sqrt{5x^{2}+15x+14}


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đặt  , điều kiện  bpt trở thành 

Với  thì 

KL. bpt có nghiệm là  hoặc 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn