Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bất phương trình log0,5 (4x + 11) < log

Giải bất phương trình log0,5 (4x + 11) < log

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bất phương trình log0,5 (4x + 11) < log0,5 (x2 + 6x + 8)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn