Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ một bộ

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ một bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam trước khi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành để giải thích.

Giải chi tiết:

- Giai cấp cũ: nông dân và địa chủ phong kiến.

- Nông dân bị địa chủ cướp và thực dân Pháp cướp đoạt ruộng đất nên 1 bộ phận nông dân bị mất hết ruộng đất đã phải bỏ quê đi làm thuê trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ và trở thành công nhân.

Chọn B

Ý kiến của bạn