Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải Delta ABC AC = 2 3 cmangle B = 60^0C = 30^0 AC = 2

Giải Delta ABC AC = 2 3 cmangle B = 60^0C = 30^0 AC = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải (Delta ABC.)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng định lý Pitago và tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông để làm bài.

Giải chi tiết:

Áp dụng định lý Pitago cho (Delta ABC) vuông tại(A) ta có:

(AC = sqrt {B{C^2} - A{B^2}}  = sqrt {{6^2} - {3^2}}  = sqrt {27}  = 3sqrt 3 ,,cm.)

Xét (Delta ABC) vuông tại (A) ta có:

(begin{array}{l}cos angle B = dfrac{{AB}}{{BC}} = dfrac{3}{6} = dfrac{1}{2} Rightarrow angle B = {60^0}\ Rightarrow angle C = {90^0} - angle B = {90^0} - {60^0} = {30^0}.end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn