Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai đoạn được xem là phát triển “thần kì” của nền kinh tế N

Giai đoạn được xem là phát triển “thần kì” của nền kinh tế N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai đoạn được xem là phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản là vào thời gian nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 54)

Từ năm 1960 đến năm 1973 gọi là phát triển thần kì của Nhật Bản.

-         Tốc độ tăng trưởng bình quân của Nhật Bản từ năm 1960 đến năm 1969 là: 10,8%.; từ năm 1970 đến năm 1973, tuy có giảm đi nhưng vẫn đạt bình quân là 7,8 %, cao hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển.

-         Năm 1968, kinh tế Nhật Bản đã vượt Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Ý và Canađa, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản (sau Mĩ).

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn