Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình left{begin{matrix}x^{2}+sqrt{x+2}=y^{2}+sqrt{3-y}x^{3}+sqrt[3]{x+2y}=y^{3}+sqrt[3]{y}end{matrix}right. (x,yinmathbb{R})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện: x ≥ -2, y ≤ 3

Phương trình thứ hai của hệ tương đương với x3- y3  = - (1)

* Nếu x > y thì x3 > y3  > nên VT(1) > 0 > VP(1)

       => PT(1) vô nghiệm

* Nếu x< y thì x3< y3 < nên VT(1) < 0 < VP(1)

       => PT(1) vô nghiệm

Suy ra x = y. Hệ tương đương với   ⇔ x = y = (tmđk)

Vậy nghiệm của hệ x = y = .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn