Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải nghĩa từ tráng sĩ Giải chi tiếtTráng

Giải nghĩa từ tráng sĩ Giải chi tiếtTráng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải nghĩa từ tráng sĩ.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các văn bản Thánh Gióng

Giải chi tiết:

Tráng sĩ: người có sức lực cường tráng, chí khí mạnh mẽ, hay làm việc lớn.

Ý kiến của bạn